Thứ Năm – Tuần 34 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Năm – Tuần 34 – TN1

Bài đọc: Dan 6:12-28; Lk 21:20-28.

 

1/ Bài đọc I: 12 Bấy giờ những người ấy đổ xô lại và bắt gặp ông Đa-ni-en đang cầu nguyện và thống thiết nài van Thiên Chúa của ông. 13 Rồi họ tới yết kiến vua và nhắc đến lệnh cấm của vua: “Đức vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong ba mươi ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử.” Vua đáp lại rằng: “Đúng vậy, chiếu theo luật không thể huỷ bỏ của dân Mê-đi và Ba-tư thì đúng như vậy.”

14 Bấy giờ họ thưa với vua rằng: “Tâu đức vua, trong đám dân Giu-đa lưu đày, có tên Đa-ni-en không đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến ba lần.” 15 Nghe lời ấy, vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Đa-ni-en. Vua cố sức giải cứu ông Đa-ni-en mãi cho đến lúc mặt trời lặn. 16 Bấy giờ những người kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: “Tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng theo luật của dân Mê-đi và dân Ba-tư, thì mọi giới lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch.” 17 Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Đa-ni-en đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Đa-ni-en: “Vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi!” 18 Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phiến đá lại để không còn thay đổi gì được nữa về vụ ông Đa-ni-en. 19 Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài nào chợp mắt được. 20 Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử. 21 Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Đa-ni-en. Vua lên tiếng nói với ông rằng: “Hỡi Đa-ni-en, người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không?” 22 Bấy giờ ông Đa-ni-en đáp lại: “Hoàng thượng, vạn vạn tuế! 23 Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác.” 24 Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Đa-ni-en lên khỏi hầm. Và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. 25 Vua liền truyền điệu những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Đa-ni-en; rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiền nát xương. 26 Bấy giờ vua Đa-ri-ô viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất: “Chúc các ngươi vạn sự bình an! 27 Đây là lệnh ta truyền: trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đa-ni-en: bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. 28 Người giải thoát, giữ gìn, Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. Người đã giải cứu Đa-ni-en khỏi móng vuốt sư tử.”

 

2/ Phúc Âm: 20 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó! “Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa sẽ giải thoát những ai trung thành làm chứng cho Ngài

Một ông chủ tịch của cộng đoàn nọ dọa hai cha trẻ mới về nhận xứ: “Con có cảm tưởng như hai cha giống như Daniel đang đi vào trong hang sư tử!” Cha xứ giật mình, nhưng cũng bình tĩnh nói: “Nếu chết mà chúng tôi không sợ, chúng tôi cũng không sợ vào trong hang sư tử. Chúng tôi tin Thiên Chúa sẽ giúp chúng tôi vượt thoát sự ghen tị của những người ganh ghét, và nanh vuốt của họ.”

Các Bài Đọc hôm nay muốn dẫn chứng sự bảo vệ của Thiên Chúa dành cho những ai biết kính sợ Ngài. Trong Bài Đọc I, Daniel bị một bọn người ghen tị âm mưu và rình rập khi ông cầu nguyện với Thiên Chúa để có bằng chứng tố cáo tội của ông với vua Darius, là không chịu tuân hành lệnh thờ thần của nhà vua. Khi họ nhận thấy nhà vua tìm cách hoãn binh để cứu Daniel, họ tăng áp lực để nhà vua phải thi hành luật của Medes và Ba-tư. Sau cùng nhà vua phải nhượng bộ và tống giam Daniel vào hang sư tử. Đêm đó, Thiên Chúa sai thiên sứ của Ngài đến khóa hàm sư tử để cứu Daniel. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ phải biết bình tĩnh và khôn ngoan để biết cách đối phó với mọi nguy hiểm sắp xảy ra, vì Thiên Chúa luôn quan tâm để giải thoát và ban ơn cứu độ cho những ai trung thành làm chứng cho Ngài.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Uy quyền Thiên Chúa thắng vượt lệnh truyền nhà vua và sự ghen tị của dân bản xứ.

1.1/ Sự ghen tị của đám người ghen ghét Daniel: Mang thân phận dân lưu đày mà được Đức Vua trọng dụng hơn cả những người bản xứ, là nguyên do của sự ghen ghét Daniel. Họ họp nhau lại và bày mưu tìm cách hại ông. Họ biết người Do-thái không thờ bất cứ một thần nào ngoài Thiên Chúa; mà lệnh của Vua Darius ban ra là mọi người phải thờ phượng thần đúc bằng vàng của Vua, nên họ rình rập và tìm ra Daniel cầu nguyện với Thiên Chúa trong phòng ngày ba lần. Họ tới yết kiến vua và nhắc đến lệnh cấm của vua: “Đức Vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong ba mươi ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài Đức Vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử.” Vua đáp lại rằng: “Đúng vậy, chiếu theo luật không thể huỷ bỏ của dân Medes và Ba-tư thì đúng như vậy.”

Vua Darius rất quí trọng Daniel và tin Thiên Chúa phải phù hộ Daniel thì ông mới có thể làm được những việc diệu kỳ như thế. Khi biết âm mưu của họ, Vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Daniel. Vua cố sức giải cứu ông Daniel mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Khi những người muốn hại Daniel biết ý định nhà vua muốn cứu ông, họ gia tăng áp lực bằng cách nhắc lại sự bất di bất dịch của chiếu chỉ đã ban hành. Sau cùng, nhà vua phải nhượng bộ và hạ lệnh đưa ông Daniel đi quăng vào hầm sư tử.

1.2/ Daniel được Thiên Chúa giải thoát khỏi nanh vuốt sư tử: Trong kế hoạch của Thiên Chúa, Ngài muốn các vua Ba-tư phóng thích con cái Israel, để họ trở về quê hương xây dựng lại xứ sở và Đền Thờ. Phép lạ Ngài làm hôm nay gia tăng niềm tin của các vua Ba-tư vào Thiên Chúa.

– Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử. Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Daniel. Vua lên tiếng nói với ông rằng: “Hỡi Daniel, người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không?”

– Bấy giờ ông Daniel đáp lại: “Hoàng thượng, vạn vạn tuế! Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu Đức Vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác.”

Vua rất vui mừng, truyền kéo ông Daniel lên khỏi hầm. Và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. Vua liền truyền điệu những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Daniel; rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiền nát xương.

Bấy giờ vua Darius viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất: “Đây là lệnh ta truyền: trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Daniel: Bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn, Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. Người đã giải cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử.”

2/ Phúc Âm: Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

Thánh sử Lucas phân biệt hai biến cố lịch sử: sự sụp đổ của thành thánh Jerusalem, và biến cố Chúa trở lại lần thứ hai để phán xét.

2.1/ Sự xụp đổ của Đền Thờ Jerusalem: Năm 70 AD, quân đội của đế-quốc Rôma đã đem quân vây hãm thành Jerusalem một thời gian dài trước khi san bình địa. Điều này chứng thực những gì Chúa Giêsu đã tiên đóan 37 năm trước đó, như trình thuật hôm nay nói: “Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Judah, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.”

Điều này chứng minh sự phá hủy của Jerusalem nằm trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa: Vì dân Do-Thái từ chối không tin Đức Kitô là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa gởi tới, nên Tin Mừng được loan báo cho Dân Ngọai; nhưng sau cùng như Thánh Phaolô loan báo, Thiên Chúa sẽ cứu dân tộc Israel. Điều này cũng phù hợp với trình thuật hôm nay: “Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị Dân Ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của Dân Ngoại.”

2.2/ Ngày Đức Kitô đến lần thứ hai: Chúa Giêsu cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra trong ngày này:

– Các điềm lạ trên trời: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.”

– Con Người xuất hiện: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Thiên Chúa phù hộ và che chở những kẻ biết kính sợ Ngài. Điều này không có nghĩa lúc nào Thiên Chúa cũng ra tay hành động như cứu Daniel; nhưng có khi Ngài để chúng ta chọn cái chết để làm chứng nhân cho Ngài.

– Các quyền lực của thế gian chỉ có quyền trên chúng ta khi còn sống trong thế gian này, nhưng những quyền lực này không tồn tại muôn đời. Mọi quyền lực sẽ phải nhường bước trước quyền lực của Thiên Chúa khi triều đại của Ngài đến.

– Chúng ta đừng lui buớc hay chạy theo những quyền lực của thế gian, nhưng phải can đảm sống và làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa, để xứng đáng được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa muôn đời.

Skip to content