Thứ Năm – Tuần 8 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 8 – TN2 – Năm Chẵn

Christ

Bài đọc: 1 Pet 2:2-5, 9-12; Mk 10:46-52.

1/ Bài đọc I: 2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ,

3 nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.

4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá.

5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.

11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn.

12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

2/ Phúc Âm: 46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.

47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “

49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! “

50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.

51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”

52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy để Đức Kitô làm chủ tâm hồn anh em.

Con người hay có khuynh hướng chọn cho mình một thần tượng để tôn thờ: người chọn các tài tử hay minh tinh điện ảnh, người chọn các cầu thủ trong ngành thể thao, kẻ khác chọn ca sĩ có giọng lôi cuốn; nhưng những thần tượng này có giúp gì cho khán giả hâm mộ đâu? Tại sao không chọn Người đã dựng nên, ban ơn, bảo vệ, và chết cho mình được sống?

Các bài đọc hôm nay nêu bật cho con người vai trò không thể thay thế của Đức Kitô trong cuộc đời con người. Trong bài đọc I, tác giả Thư Phêrô I xác tín Đức Kitô được Thiên Chúa tiên định là nguồn mạch của ơn cứu độ và của mọi ơn thánh, nên mọi tín hữu cần tiến lại gần Đức Kitô, đặt Ngài làm trung tâm điểm của cuộc đời. Họ sẽ không thiếu một ơn gì cần thiết cho cuộc đời cả. Trong Phúc Âm, người mù thành Jericho tin chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa anh lành bệnh, nên khi nghe tin Ngài đi qua, anh gào thét lớn tiếng xin: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Chúa Giêsu nghe tiếng van xin của anh, cho gọi anh đến, và chữa anh lành bệnh.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hãy để Thiên Chúa đặt anh em lên hàng tư tế thánh.

1.1/ Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô:

+ Người tín hữu mới tái sinh trong Phép Rửa thường được ví như trẻ sơ sinh; vì thế tác giả khuyên: “anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.” Lời Chúa được ví như sữa tinh tuyền sẽ nuôi dưỡng và làm họ trở nên những tín hữu trưởng thành trong đức tin và tình mến. Thánh Phaolô và tác giả Thư Do-Thái cũng dùng hình ảnh sữa cần thiết để dưỡng nuôi các tín hữu mới tin theo Đức Kitô; khi nào trưởng thành, họ mới có thể dùng thức ăn (I Cor 3:2; Heb 5:12).

+ Hình ảnh Đền Thờ sống động với Đức Kitô là Đá Tảng góc tường cũng được nhiều tác giả dùng để nói lên sự liên kết mật thiết giữa Đức Kitô và các tín hữu. Đức Kitô là “viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá” (Mat 21:42; Mk 12:10; Lk 20:17; Acts 4:11). Tác giả Thư Phêrô I khuyên: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.”

Tác giả Thư Ephesô cũng khuyên: “Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí” (Eph 2:20-22).

1.2/ Qua Đức Kitô, Thiên Chúa đã thực hiện những điều vĩ đại cho dân Người: Tác giả liệt kê 4 điều như sau:

+ Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người.

+ Anh em được gọi ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

+ Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa.

+ Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.

Vì tất cả những ơn lành Thiên Chúa làm cho các tín hữu qua Đức Kitô, các tín hữu có bổn phận:

(1) Hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Đam mê xác thịt không chỉ giới hạn đến các đam mê tình dục, nhưng còn mở rộng đến tất cả những đam mê khác có liên quan đến xác thịt như ghen tị, tham lam, thờ bụt thần, gian manh… Lý do tác giả đưa ra vì “anh em là khách lạ và lữ hành.” Thế gian này không phải là quê hương của các tín hữu; nhưng chỉ là chỗ tạm trú trên đường về quê trời.

(2) Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác: Giáo Hội sơ khai bị đối xử rất bất công, họ gán cho các tín hữu đủ mọi danh từ không đúng như: ăn thịt người (tiệc Thánh Thể), sống biệt lập với mọi người, không thảo kính cha mẹ… Tác giả khuyên các tín hữu cách tốt nhất để chống lại những vu khống là tiếp tục làm việc lành và sống gương mẫu; để họ nhận thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm, vì “lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn.”

2/ Phúc Âm: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

2.1/ Niềm tin vững chắc của người mù thành Jericho:

+ Biết nhu cầu của mình: Mù lòa là sống trong tăm tối. Còn gì khổ hơn suốt đời không nhìn thấy ánh sáng. Vì mù lòa nên anh phải ăn xin vệ đường và bị mọi người khinh bỉ. Mù lòa thiêng liêng còn khổ hơn vì phải sống trong sự giả trá sai lạc. Còn gì khổ hơn người suốt đời không biết sự thật, nhất là sự thật về đích điểm của cuộc đời.

+ Biết người nào có thể chữa mình: Anh mù thành Jericho mù chứ không điếc. Qua sự nghe ngóng, anh biết chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa anh khỏi mù. Khi cơ hội gặp Chúa Giêsu đến, anh nhất định không chịu bỏ qua. Mù lòa thiêng liêng chỉ có thể được soi sáng bằng những sự thật đến từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể cất đi mù lòa và soi sáng tâm hồn. Chúa Giêsu từng xác nhận: “Ta là ánh sáng thế gian… Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.”

+ Đừng để bất cứ một trở ngại nào ngăn cản mình đến với thầy thuốc: Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, anh mù gọi Chúa hai lần, lần thứ hai to hơn lần thứ nhất dù đã bị đám đông ngăn cấm.

Khi biết Chúa gọi mình, anh tung áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Ngài. Người đang sống trong mù lòa đường thiêng liêng cũng cần có thái độ tương tự: Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi về Chúa, vì biết đâu cơ hội đã qua sẽ không bao giờ trở lại.

2.2/ Lòng thương xót của Chúa Giêsu: Thiên Chúa không bao giờ từ chối con cái vững lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu ban ánh sáng cho người mù vì nhìn thấy khát vọng được có ánh sáng và niềm tin của anh. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Thiên Chúa chắc chắn không để những người muốn tìm hiểu về Ngài phải thất vọng. Ngài ban cho con người nhiều cơ hội để học hỏi về Ngài và về Đức Kitô qua việc gởi các sứ giả đến rao giảng Tin Mừng bên ngoài và gởi Thánh Thần làm việc bên trong. Ai thành tâm đi tìm Ngài, chắc chắn sẽ được Ngài cho gặp.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta cần học hỏi để biết sự quan trọng của Đức Kitô trong cuộc đời. Qua Ngài, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ và muôn ơn lành cho chúng ta.

– Chúng ta cần nhận ra những thiếu thốn của mình, và can đảm chạy đến kêu cầu với Đức Kitô để được Ngài thương xót.

– Một khi đã được thấm nhuần kiến thức và tình thương của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận trở nên những chứng nhân rao truyền tình thương của Ngài cho tha nhân.

Skip to content