Thứ Tư – Tuần 8 – TN2

 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Tư – Tuần 8 – TN2 – Năm Chẵn

Bài đọc: 1 Pet 1:18-25; Mk 10:32-45.

1/ Bài đọc I: 18 Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.

19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.

20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này.

21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.

23 Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi,

24 vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;

25 Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.

2/ Phúc Âm: 32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:

33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”

36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “

37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”

38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “

39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.

40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.

42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.

43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;

44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sống như nào sẽ lãnh nhận hậu quả như vậy

Sự hiểu biết của con người rất quan trọng, vì biết thế nào sẽ tin như thế. Kế tiếp, tin thế nào sẽ sống như vậy, dù điều này cũng có luật trừ vì tính yếu đuối của xác thịt. Sau cùng, sống thế nào sẽ lãnh hậu quả tương xứng. Một số người đưa ra một lý luận rất nguy hiểm: không cần học biết, vì biết mà không làm sẽ có tội. Nhưng những người này phải hiểu tuy họ không có trách nhiệm luân lý; họ vẫn phải lãnh nhận hình phạt. Một ví dụ dẫn chứng, một người vượt đèn đỏ bị cảnh sát bắt dừng lại: biết hay không người đó vẫn phải trả tiền phạt. Trong lãnh vực chung cuộc của đời người cũng thế, con người cần bỏ thời gian học hỏi để biết đâu là đích điểm của cuộc đời và cách thức để đạt đích điểm đó.

Các bài đọc hôm nay muốn hướng dẫn con người biết sự thật, để rồi con người biết sống sự thật và đạt được kết quả như Thiên Chúa tiên định. Trong bài đọc I, tác giả Thư Phêrô I cho con người biết ý định của Thiên Chúa muốn cứu con người nhờ bửu huyết của Đức Kitô đã đổ ra, để con người biết sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa để đạt được cuộc sống đời đời. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu phải sửa sai các tông đồ khi các ông bắt đầu tranh giành quyền hành. Ngài nhấn mạnh đến việc hy sinh, phục vụ như là con đường để chung hưởng vinh quang với Ngài trong Nước Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn là Đức Kitô.

1.1/ Lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại: Tác giả nhắc cho các tín hữu biết lối sống của họ trước khi trở lại và tin theo Đức Kitô. Mục đích của tác giả là muốn cho các tín hữu không chỉ tin; nhưng còn biết sống theo những gì Đức Kitô truyền dạy.

+ Theo sự giả trá: Đối với những Dân Ngoại, họ quan niệm chết là hết. Điều này là một sự sai lầm, ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Người Hy-lạp tiến bộ hơn, họ đã biết lý luận: thân xác sẽ tiêu tan vì là vật chất; nhưng linh hồn bất tử vì không lệ thuộc vật chất.

+ Hưởng thụ vật chất: Nếu chết là hết, con người sẽ dùng mọi cố gắng để hưởng thụ tối đa những gì thế gian dâng tặng. Họ sẽ tranh đấu mọi cách để có quyền hành, danh vọng, và hưởng thụ khoái lạc đời này.

+ Tranh dành và chia rẽ: Vì mọi người đều mong hưởng thụ nên họ sẽ tìm mọi cách để tranh dành quyền lợi, mà không để ý gì đến công bằng, bác ái và hiệp nhất.

Hậu quả của lối sống phù hoa: Cỏ khô, hoa rụng. Mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ.

1.2/ Lối sống theo Lời Chúa như đã được cứu độ bởi Đức Kitô:

+ Theo sự thật: Tác giả tóm gọn Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa vào biến cố cứu độ của Đức Kitô: Anh em đã được cứu chuộc không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc; nhưng nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Tuy nhiên, tác giả vẫn nhấn mạnh vào tích cách liên tục của Lời Chúa, vì Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.

+ Hướng về cuộc sống đời sau: Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, cuộc sống đời đời dành cho tất cả những ai tin và làm theo những gì Ngài truyền dạy.

+ Yêu thương huynh đệ: Một khi đã tin vào cuộc sống đời sau, con người không nên dành mọi thời gian và nỗ lực để mưu cầu ích lợi đời này. Tác giả khuyên: “Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.”

2/ Phúc Âm: Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Đây là lần thứ ba Marcô tường thuật Chúa Giêsu nói cho các tông đồ biết những gì sẽ xảy ra cho Ngài tại Jerusalem: “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” Lần thứ nhất, Phêrô khuyên Chúa Giêsu gạt bỏ ý định lên Jerusalem để chịu chết. Lần thứ hai, các môn đệ tranh luận ai sẽ là người lớn nhất trong số họ, khi Chúa Giêsu khôi phục vương quốc của Cha Ngài.

2.1/ Lối sống của người đời: Các tông đồ của Chúa Giêsu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối sống của thế gian.

+ Ham muốn uy quyền và danh vọng: Sau lời tiên báo, hai người con ông Zebedee là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Hai ông ham muốn chức vị vì muốn được mọi người biết đến và phục vụ. Tuy nhiên, các ông sẵn sàng thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, chứ không chỉ muốn vinh quang mà thôi.

+ Khi ham muốn mà không nhận được, con người tức tối và thù ghét nhau: “Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan.” Các ông tức tối là vì tất cả các ông đều muốn như thế. Nếu Giacôbê và Gioan ngồi hai địa vị quan trọng nhất, các ông sẽ ngồi đâu, vì các ông cũng theo Chúa!

+ Hậu quả là cộng đoàn bị phân chia: Chúa Giêsu nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra nếu các tông đồ cứ giữ thái độ tranh dành quyền hành và địa vị như thế. Họ sẽ bị phân chia và sẽ không nhớ sứ vụ rao giảng Tin Mừng, làm sao ơn cứu độ được rao truyền tới muôn người.

2.2/ Lối sống của người môn đệ Đức Kitô: Chúa Giêsu tập họp các ông và khuyên bảo các tông đồ ba điều:

+ Không được theo lối sống của người đời: “Những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy.”

+ Sống phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.”

+ Sống theo gương Đức Kitô: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta cần học hỏi Kinh Thánh để biết sự thật Thiên Chúa muốn cho con người. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng nghe theo để sống lối sống của thế gian và của ma quỉ.

– Nếu chúng ta muốn lãnh nhận ơn cứu độ, chúng ta phải làm những gì Thiên Chúa muốn. Nếu không, chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của những người không tuân phục Thiên Chúa.

Skip to content