Thứ Năm, Tuần VI TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Nam Tuan VI TN.mp3{/audio}

 

Thứ Năm, Tuần VI TN, Năm lẻ 

Bài đọc: Gen 9:1-13; Mk 8:27-33. 

1/ Bài đọc I: 

1 Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Nô-ê và các con ông, và Người phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất.2 Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay các ngươi.3 Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi.4 Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu.

5 Nhưng Ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình.

6 Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra,
vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa.

7 Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất.”

8 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng:

9 “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này,

10 và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú.

11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.”

12 Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau:

13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.

 

2/ Phúc Âm:

                         

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “

28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”

29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”

30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.

32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cầu vồng và Thánh Giá là những dấu hiệu tình yêu của Thiên Chúa.

             

            Con người hay quên, nên phải có các biểu tượng để nhắc nhở con người. Mỗi khi nhìn biểu tượng, con người hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Mục đích của việc hồi tưởng là giúp cho con người biết ăn ở làm sao để không phải lãnh nhận hậu quả xấu, hay sống xứng đáng với tình yêu của người đã hy sinh cho họ. Ví dụ, di ảnh người quá cố, các đài kỷ niệm của các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc …

            Trong các Bài Đọc hôm nay, Thiên Chúa dùng các biểu tượng cụ thể để nhắc nhở con người. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa dùng Cầu Vồng để nhắc nhở con người Lụt Hồng Thủy. Mỗi khi con người nhìn nó, con người nhớ lại tội lỗi là nguyên nhân của Lụt Hồng Thủy, và lời Thiên Chúa hứa sẽ không tàn sát con người và trái đất như vậy nữa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ con đường Thánh Giá mà Ngài sắp phải trải qua. Mỗi lần nhìn Thánh Giá, con người nhớ lại tội lỗi là nguyên nhân cái chết của con Thiên Chúa, và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Cầu vồng là dấu hiệu giao ước mới giữa Trời và đất.

 

            1.1/ Những điều khác biệt giữa hai kỷ nguyên: Kỷ nguyên cũ bắt đầu từ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho tới Lụt Hồng Thủy; kỷ nguyên mới bắt đầu khi Đức Chúa thiết lập giao ước mới với Noah. Điều chúng ta nhận ra đầu tiên là hai câu 1 và 7, với lời truyền giống nhau: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” thiết lập giới hạn cho một nhóm. Lệnh truyền này cũng giống như lệnh truyền ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Từ câu 2 đến câu 6 là những điều luật mới cho kỷ nguyên mới:

            (1) Con người có quyền trên muông thú: không trong trật tự như kỷ nguyên đầu, nhưng trong sợ hãi: “Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay các ngươi.”

            (2) Con người được ăn thịt nhưng không được ăn máu thú vật: Trong kỷ nguyên đầu, con người chỉ ăn thực vật mà thôi. Trong kỷ nguyên mới, con người được ăn động vật, nhưng không được ăn máu. Truyền thống không được ăn máu bắt nguồn từ P, vì họ tin máu là chỗ của sự sống (x/c Lev 17:10-14, Deut 12:23, Acts 15:29).

            (3) Ai đổ máu con người sẽ phải đền nợ máu: Lệnh truyền này áp dụng cho cả súc vật lẫn con người. Thiên Chúa có quyền tối hậu trên sự sống, con người thực thi những gì Ngài truyền dạy.

            (4) Mạng đền mạng: “Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” Lệnh truyền này không có trong kỷ nguyên đầu, vì Cain không phải đền nợ máu em mình.

           

            1.2/ Giao ước của Thiên Chúa với Noah: Nếu hiểu giao ước là một hợp đồng ký kết giữa hai bên về bổn phận mỗi bên, đây không thuần túy là giao ước, và chỉ là Lời Hứa của Thiên Chúa, vì không thấy nói tới nghĩa vụ của con người. Lời Hứa này được mở rộng tới muôn lòai trên mặt đất.

            (1) Sẽ không bao giờ xảy ra Lụt Hồng Thủy nữa: Thiên Chúa phán với ông Noah và các con ông đang ở với ông rằng: “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.”

            (2) Cầu vồng là dấu hiệu bên ngòai của giao ước: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.” Mỗi khi nhìn cầu vồng, con người nhớ lại 2 điều: Lụt Hồng Thủy xảy ra là do tội lỗi của con người, và Lời Hứa của Thiên Chúa sẽ không tàn phá trái đất với trận lụt kinh khủng như vậy nữa. 

2/ Phúc Âm: Thánh Giá là giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.

             2.1/ Căn tính của Chúa Giêsu: Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã gần kề, Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và cho các môn đệ. Đã đến lúc Ngài cần biết niềm tin của con người vào Ngài, nhất là của các môn đệ, sau khi đã mặc khải, dạy dỗ, và biểu tỏ uy quyền. Trình thuật hôm nay xảy ra trên đường tới các làng xã vùng Caesarea Philipphê, Banias hiện giờ. Đây là một vùng rất đẹp và linh thiêng, nằm dưới rặng núi Khermon, và giáp giới nhiều sông từ Syria chảy xuống, nên có rất nhiều nước. Nó là đầu nguồn của Biển Hồ và sông Jordan, nguồn cung cấp nước duy nhất cho Palestine. Nơi đây tập trung đền thờ của nhiều thần: Thần Pan của Hy-Lạp, Hòang-đế Caesar của Roma, thần của Syria, và thần Baal của Do-Thái. Chúa Giêsu muốn dùng nơi này để giúp các môn đệ nhận ra sự khác biệt giữa Ngài và các thần của các tôn giáo khác.             Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elijah, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Vua Herode cũng cho Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả mà ông đã chém đầu nay sống lại. Truyền-thống Do-Thái tin Elijah sẽ trở lại trước ngày Đấng Thiên Sai tới; nhưng tất cả những câu trả lời này không nói đúng căn tính của Đức Kitô. Chúa Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Đây là câu trả lời mà Chúa Giêsu mong mỏi vì đó là căn tính của Ngài, Đấng Thiên Sai, Người được sai tới từ Thiên Chúa Cha. 

            2.2/ Cách cứu độ của Đấng Messiah: Phêrô tuy nói đúng căn tính của Chúa Giêsu, nhưng không thể chấp nhận điều Chúa Giêsu mặc khải về cách cứu độ của Ngài, đó là qua con đường Thập Giá. Ông cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu đi con đường khác, và Chúa Giêsu đã khiển trách ông nặng nề: “Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Mỗi khi nhìn Cầu Vồng, chúng ta nhớ lại Lụt Hồng Thủy, và tội lỗi con người là nguyên nhân của trận lụt kinh hòang đó. Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa đã hứa Ngài sẽ không để một trận lụt như thế tàn phá con người và trái đất nữa.

            – Mỗi khi nhìn Thập Giá, chúng ta nhớ lại cái chết tủi nhục của Chúa Giêsu, và tội lỗi chúng ta là nguyên nhân cái chết của Ngài. Vì yêu thương nhân lọai, Chúa Cha đã ban cho chúng ta Người Con Một của Ngài, sẵn sàng chết thay để chúng ta được hưởng Ơn Cứu Độ.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11} 

Skip to content