Thứ Sáu, Tuần 24 TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Sau Tuan 24 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Sáu, Tuần 24 TN, Năm lẻ.  

Bài đọc: I Tim 6:2c-12; Lk 8:1-3. 

1/ Bài đọc I: 

Anh em thân mến: hãy dạy bảo và khuyến khích những điều này:3 Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh,4 thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,5 đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. 6 Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ.7 Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.8 Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 

2/ Phúc Âm:                         

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su.

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Góp phần trong việc rao giảng Lời Chúa và loan truyền Tin Mừng.

 

            Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy sự cộng tác giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau, trong việc đem Tin Mừng đến cho muôn người. Trước hết, Thiên Chúa bắt đầu mọi sự: Ngài sai các thiên sứ, các ngôn sứ, và chính Con của Ngài đến để mang Tin Mừng cho con người. Khi các thiên sứ, các ngôn sứ, và Chúa Giêsu, Ngôn Sứ Tối Cao đến, các ngài ngoài việc rao giảng Tin Mừng, còn lựa chọn và huấn luyện môn đệ để tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho con người. Mọi sự cứ tiếp tục như vậy, hết thời đại này đến thời đại kia, cho đến khi Tin Mừng được lan rộng đến mọi người trên toàn cõi đất.

            Các Bài Đọc hôm nay chú trọng đến bổn phận phải góp phần vào việc loan truyền Tin Mừng. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên môn đệ là Timothy phải chú trọng đặc biệt đến 3 điều quan trọng: (1) rao giảng giáo lý chân thật của Chúa thay vì chạy theo sự phù phiếm của nghệ thuật hùng biện; (2) sống đơn giản để có thời gian rao giảng Tin Mừng thay vì dành thời gian để tích trữ của cải thế gian; và (3) tập luyện để sống đời nhân đức thì mới có thể thắng vượt được mọi cạm bẫy nguy hiểm của ba thù. Trong Phúc Âm, sau khi đã được Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh tật xác hồn, Nhóm Mười Hai và nhóm phụ nữ đã đi theo Chúa. Họ hy sinh nghề nghiệp, gia đình, và của cải để góp phần vào việc rao giảng và loan truyền Tin Mừng cho mọi người.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời.

 

            1.1/ Hãy giảng dạy Lời Chúa thay vì chạy theo những xảo thuật của ngành hùng biện: Khi đạo Công Giáo được loan truyền vào thế giới văn hóa của Hy-lạp và Rô-ma, các tín hữu thường xuyên bị đe dọa bởi các triết thuyết của Hy-lạp và nghệ thuật hùng biện của Rô-ma. Thánh Phaolô có kinh nghiệm cá nhân về điều này; nên Ngài khuyên môn đệ Timothy: “Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ.” Phaolô biết rõ khôn ngoan của con người chỉ là tro bụi khi so với khôn ngoan của Thiên Chúa; nhưng rất nhiều con người, vì kiêu căng hay không biết, đã đặt những triết thuyết nhân loại lên trên giáo lý chân thật của Thiên Chúa.

            Hậu quả là họ đi trật đường và phải lãnh bao hậu quả như: “ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.”

 

            1.2/ Hãy bằng lòng với việc có đủ cơm ăn áo mặc thay vì ham muốn giầu có.

 

            (1) Sống ở đời này là để giữ đạo: cố gắng làm sao cho mình được cuộc sống đời đời: Khi nguyện kinh Lạy Cha, người tín hữu cầu xin cho được hằng ngày dùng đủ, để còn thời gian và có sức lực lo cho Nước Chúa trị đến, và ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh Phaolô cũng dạy Timothy: “Đã hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.”

            (2) Sống ở đời này không phải để làm giàu: Nhưng biết bao tín hữu cầu nguyện một đàng, nhưng thực hiện một nẻo trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã từng cảnh cáo: “Người giàu có, rất khó vào Thiên Đàng.” Thánh Phaolô cũng đề phòng cho môn đệ Timothy: “Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” Lòng ham muốn tiền bạc không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến các tín hữu; nhưng còn len lỏi vào hàng ngũ tu sĩ, linh mục, và Giáo Hội.

 

            1.3/ Hãy cố gắng sống cuộc đời nhân đức: Để diệt trừ những thói quen xấu ngăn cản con người trên bước đường đạt tới sự sống vĩnh cửu, Phaolô khuyên người môn đệ phải chú trọng đến việc tập luyện các nhân đức: “Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.”

 

2/ Phúc Âm: Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu.

 

            2.1/ Những người đi theo Chúa Giêsu: Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Trình thuật hôm nay liệt kê hai nhóm người chính mà Chúa Giêsu đã thu phục được.

            (1) Nhóm Mười Hai: Tên dành đặc biệt để chỉ 12 Tông-đồ. Các ông được Chúa huấn luyện đặc biệt, để thay thế Ngài trong vai trò điều khiển Giáo Hội và làm cho Tin Mừng được lan rộng đến mọi nơi.

            (2) Nhóm phụ nữ đã được Ngài trừ quỷ và chữa bệnh: Sống trong xã hội ở một thời mà vai trò của người đàn bà chưa được đề cao, Chúa Giêsu đánh đổ sự phân chia giai cấp và dành cho các phụ nữ một vai trò quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng. Trình thuật hôm nay tường thuật nhóm phụ nữ đi theo Chúa; các bà đi theo vì đã được chữa lành phần hồn hay phần xác.

            + Bà Maria: gọi là Maria Magdalene, người đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ. Cả 4 Tin Mừng đều đề cập đến Bà: là người đã đứng dưới chân Thập Giá, và được Chúa hiện ra đầu tiên khi Ngài sống lại từ cõi chết.

            + Bà Joanna: vợ ông Chuda quản lý của vua Herode. Chỉ có Luca đề cập đến Bà ở đây và trong trình thuật sống lại (Lk 24:10). Bà là người khá giả, nhưng biết dùng tiền của dư thừa để góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.

            + Bà Susanna và nhiều bà khác nữa: Bà Susanna cũng chỉ được đề cập tới trong Tin Mừng Luca. Ngòai ra, Luca cũng đề cập đến một số bà khác nữa.

            2.2/ Hy sinh và đóng góp cho việc rao giảng Tin Mừng: Không chỉ bằng lòng với việc đi theo Chúa, “các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”

            + Khi đã được hưởng lợi ích do Chúa Giêsu và Tin Mừng mang tới, mọi người đều có bổn phận góp phần vào việc loan truyền Tin Mừng cách khác nhau tùy quà tặng Thiên Chúa ban cho họ, chứ không nhất thiết là tất cả phải rao giảng. Các Tông-đồ được Chúa Giêsu huấn luyện để rao giảng Tin Mừng; các phụ nữ góp phần vào việc lo lắng cho Chúa Giêsu và các Tông-đồ ăn uống để có sức khỏe để rao giảng Tin Mừng. Cả hai đều được phần thưởng của người rao giảng.

            + Một cánh én không làm nên một mùa xuân; khi mỗi người đều góp phần theo khả năng và quà tặng mình nhận được, Tin Mừng được lan rộng ra khắp nơi: “Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu.”

 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Chúng ta phải lấy đức tin để đáp trả đức tin, và lấy tình yêu để đáp trả tình yêu, mà Thiên Chúa, Đức Kitô, và những người đi trước đã gieo vào tâm hồn chúng ta.

            – Chúng ta phải luôn nhớ: mục đích của chúng ta sống ở đời này, không phải thu tích của cải để làm giàu; nhưng là lo sao cho mọi người được hưởng ơn cứu độ.

            – Đã nhận ơn là phải đền trả. Nếu chúng ta đã đón nhận mà không chịu góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và với tha nhân.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content