Thứ Tư, tuần 34 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Tu tuan 34 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Tư, Tuần XXXIV TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Rev 15:1-4; Lk 21:12-19. 

1/ Bài đọc I: 

1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.2 Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa3 và hát bài ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

4 Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.”

 

2/ Phúc Âm:

                         

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.

13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.

16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy kiên trì chịu đựng để làm chứng cho Thiên Chúa.

 

            Lịch sử nhân lọai đã nhiều lần chứng minh chân lý: “Gian khổ tạo anh hùng.” Bên Tây Phương có A-lịch-sơn Đại-đế, bên trời Nam chúng ta có Đại-vương Nguyễn Huệ. Các vị này đã nằm gai nếm mật trước khi chiến thắng quân thù và lưu danh cho hậu thế. Nhà chiến sĩ Nguyễn Thái Học thách thức mọi người phải biết chấp nhận gian khổ: “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” Một khi đã nhận ra chân lý, người anh hùng phải biết chấp nhận gian khổ để sống cho chân lý đó. Việt Nam ta có tấm gương anh dũng của anh hùng Trần Bình Trọng, khi bị bắt và dụ để làm quan cho địch, đã can đảm thốt lên câu: “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.”

            Đối với các Kitô hữu, chúng ta có một anh hùng trên hết các anh hùng: Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã hy sinh chấp nhận nhập thể từ Trời, trải qua biết bao gian khổ và chấp nhận cái chết, để chết thay cho con người. Hậu quả là Ngài đã sống lại hiển vinh, đã chiến thắng thần chết, và thống trị vinh quang Nước Chúa muôn đời. Các Kitô hữu là những người theo chân Chúa, cũng phải chịu một số phận tương tự như Chúa đã báo trước: “Tôi tớ không trọng hơn chủ; nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Jn 15:20). Hơn nữa, theo Mối Phúc thứ 8, “Người có phúc là người bị bắt bớ vì Nước Trời” (Mt 5:11-12).

            Các Bài đọc hôm nay đều khuyên con người phải kiên trì chịu đựng đau khổ; vì chỉ có những ai kiên trì bền vững tới cùng, những người đó sẽ được cứu thóat. Bài đọc I của Sách Khải Huyền tiên báo các tai ương sẽ xảy ra trước và trong Ngày Phán Xét; nhưng như Đức Kitô đã chiến thắng khải hòan, những người tin vào Ngài cũng sẽ chiến thắng vẻ vang như vậy. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước: các môn đệ của Ngài sẽ bị bắt bớ, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng họ, để giúp họ chịu đựng gian khổ và chiến thắng.   

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Phải chịu đựng gian khổ mới có thể chiến thắng.

 

            1.1/ Chịu đựng gian khổ để chiến thắng Con Thú và đồng bọn của nó:

            (1) Thị kiến 7 chén tai ương cuối cùng: “Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.” Những tai ương này biểu tỏ cơn lôi đình của Thiên Chúa với con người; cả người lành lẫn kẻ dữ đều bị ảnh hưởng.

            (2) Chịu đựng gian khổ để thanh luyện con người như thử vàng trong lửa: “Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, thắng tượng của nó, và con số tương đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy.” Biển trong vắt là khỏang cách vô tận giữa trời và đất như đã đề cập đến trong (Rev 4:6). Nhưng trình thuật ở đây thêm chữ “pha ánh lửa.” Như lửa tượng trưng cho sự thanh tẩy để làm con người trở nên tinh tuyền thánh thiện như lửa thử vàng; đức tin con người cũng phải được thanh luyện trong đau khổ, để con người chứng minh cho Thiên Chúa họ một đức tin không gì có thể lay chuyển được. Những người chiến thắng Con Thú, tượng của nó, và con số tương đương với tên nó (con số 666), là những người tử đạo (Rev 12:11), những người không đầu hàng trước những bắt bớ của các kẻ Phản Kitô (Rev 13:7, 15). Sự mô tả ở đây cũng giống như sự mô tả trong (Rev 7:9-17).

 

            1.2/ Con Chiên và những người đã chiến thắng mọi quyền lực thế gian:

            (1) Bài ca chiến thắng: “Họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Môsê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên.” Bài ca của ông Môsê là bài ca chiến thắng sau khi đã vượt qua Biển Đỏ và nhìn thấy quân đội mạnh mẽ của Vua Pharao bị nhận chìm trong đó (x/c Exo 15:1-18, Deut 32:1-43). Bài ca của Con Chiên và của những người thuộc về Con Chiên, được ví như chiến thắng Xuất Hành, và còn hơn thế nữa, là tuyệt đỉnh và là đích điểm của Kế Họach Cứu Độ. Những ai chiến thắng gian khổ theo Con Chiên sẽ được vào Đất Hứa, là cuộc sống muôn đời.

            (2) Mọi người sẽ tôn vinh Đức Kitô và Thiên Chúa: Họ hát rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh!” Bài ca tôn vinh Thiên Chúa về quyền năng tuyệt đối và sự công bằng của Ngài trong lịch sử cứu độ. Bài ca cũng tôn vinh Đức Kitô, Con Chiên của Thiên Chúa, Người đã đưa Kế Họach Cứu Độ đến thành công.

 

2/ Phúc Âm: Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 

            2.1/ Chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa: Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Ngài nói rõ ràng: Gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Ngài. Nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa.

 

            2.2/ Đừng lo lắng phải đối phó thế nào: Các môn đệ không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng họ chiến đấu: “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Khi một người biết có một quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù giúp họ, họ sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi ngài nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”

 

            2.3/ Bảo đảm sẽ chiến thắng: Không có một quyền lực nào của thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra; nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu, “nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân; và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu vào Thiên Chúa.

            – Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô.

            – Chúa Giêsu bảo đảm sự chiến thắng sẽ về tay chúng ta vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiểu biết tòan bộ trận chiến như thế, chúng ta còn chờ đợi gì mà không xông vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa?

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content