Thứ Sáu – tuần 18 – TN2

Thứ Sáu – Tuần 18 – TN2 – Năm Chẵn

Bài đọc: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Mt16:24-28

1/ Bài đọc I: 1 Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.
Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,
vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa;
nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
3 Phải, ĐỨC CHÚA khiến cho Gia-cóp
và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.
Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.

1 Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,
đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!

2 Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm,
vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên.

3 Kỵ binh xông ra đánh,
gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè,
thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống,
tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên.

6 Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,
làm cho ngươi bị khinh dể, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ.

7 Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói:
“Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang!” Ai còn cảm thương nó?
Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?

2/ Phúc Âm: 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nghệ thuật sống trong cuộc đời

            Có những người khi gặp cơ hội, cuộc đời của họ lên như hương; khi thấy mình phát triển thịnh đạt, họ quên đi quá khứ và mọi người chung quanh đã giúp đỡ họ. Thay vì tìm cách trả ơn những người đã giúp đỡ, họ lại lên mặt kiêu căng và khinh thường mọi người. Đến khi gặp rủi ro trong cuộc đời, họ xuống nước cầu cứu và xin người chung quanh giúp đỡ! Ai có thể thương đến người một dạ hai lòng như thế?

            Hai bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra và biết sống đúng trong cuộc đời. Trong bài đọc I, ngôn sứ Nahum nhìn thấy trước và tiên đoán sự suy sụp của Nineveh, vì những tội ác tày trời của dân thành đã xúc phạm đến Thiên Chúa và với tha nhân. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm năm 612 BC. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy khán giả nghệ thuật sống trong cuộc đời: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”  

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Đức Chúa sẽ khôi phục dân của Người.

            Nahum sống trong thời đất nước bị khủng hoảng (7th BC), vương quốc miền Bắc đã bị rơi vào tay của Assyria và vương quốc miền Nam đang bị đe dọa. Ông là một thi sĩ kỳ tài, lối làm thơ của ông ít ai sánh nổi. Các tín hữu ít biết về ông vì Sách của ông chỉ được đọc một lần trong trình thuật hôm nay. Một số học giả chủ trương phải nghiên cứu Sách của Nahum song song với Sách của Jonah, vì cả hai đều nói tới Nineveh. Nahum nói về sự công bằng của Thiên Chúa; đó là lý do Nineveh bị luận phạt. Jonah nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa; đó là lý do Nineveh được tha thứ.

1.1/ Đức Chúa khiến cho Jacob và Israel lấy lại sức kiêu hùng.

            Như phần đông các ngôn sứ, Nahum mặc khải cho dân chúng biết Thiên Chúa dùng Assyria như cái roi để sửa dạy con cái Israel vì họ không nghe lời dạy bảo của Thiên Chúa; nhưng chính Thiên Chúa sẽ khôi phục số còn sót lại của Israel khi họ ăn năn trở lại. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài có thể dùng Assyria như cây roi để sửa phạt Israel; nhưng cũng có thể bẻ gẫy cây roi khi đã dùng xong, nếu cây roi “lên mặt” với người cầm roi.

            Nahum tóm tắt Tin Mừng của Thiên Chúa trong một chữ: bình an. Nếu số còn sót lại của Israel biết nhận ra tội lỗi và ăn năn trở lại với Thiên Chúa, họ sẽ được Ngài cứu thoát và địch thù của họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngôn sứ Nahum nhìn thấy trước ngày liên kết trọn vẹn giữa miền Bắc (Jacob) và miền Nam (Israel) như hai cành của một cây, sau một thời gian cả hai đều đã bị ngoại bang dầy vò xâm lấn.

           

1.2/ Thành Nineveh sẽ bị phá tan hoang.

            Nineveh nằm về hữu ngạn của sông Tigris, là thủ đô của đế quốc Assyria (miền Bắc của Iraq ngày nay). Đế quốc Assyria rất ác độc và vi phạm mọi nhân quyền. Nahum muốn dạy cho Assyria một bài học: đế quốc muốn tồn tại lâu dài không thể xây dựng trên những toan tính giả dối và dùng sức mạnh, Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ bất công, dùng bạo lực, và thờ tà thần.

            Nahum cảnh cáo ngày tàn của Nineveh, vì những tội lỗi họ đã vi phạm: “Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!” Khi nhìn thấy cảnh tượng Nineveh bị tàn phá, mọi người sẽ kinh hoàng; nhưng vui mừng. Nineveh sẽ không tìm được ai để an ủi, vì mọi người chung quanh đều bị đối xử tàn tệ bởi dân thành.

2/ Phúc Âm: Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

2.1/ Cách sống theo đường lối của Thiên Chúa: Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”

            Thoạt nghe những lời này, chúng ta nhận ra lối sống Chúa Giêsu dạy đối ngược với lối sống của thế gian, nhất là với lối sống của nhiều người hiện nay. Nhiều chủ thuyết dạy con người đặt quyền lợi cá nhân và vật chất trên hết (individualism, materialism), nên họ chỉ biết ích kỷ tìm sự sống và lo vun quén cho chính họ mà thôi.

            Nhưng kinh nghiệm dạy những người theo chủ thuyết này sẽ không tiến bộ được. Người khôn ngoan, thành công, và được mọi người quí mến trong cuộc đời, là người biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Nếu một người chịu khó suy gẫm những lời Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt giống rơi xuống đất không thối đi, nó sẽ chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ nảy sinh hàng trăm những hạt khác;” người đó có thể nhận ra lý do tại sao anh phải hy sinh chết đi để được sống.

            Hơn nữa, người tín hữu không chỉ tìm những ích lợi đời này, nhưng mắt họ vẫn luôn luôn tìm kiếm kho tàng vĩnh cửu là cuộc sống đời sau. Đó là lý do Chúa dạy: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” Một số những sự thật về của cải vật chất mà con người phải suy xét:

            – Con người không thể tự mang theo mình bất cứ vật gì khi nằm xuống.

            – Của cải vật chất không thể chuộc lại mạng sống con người, dù chỉ một thời gian ngắn.

            – Con người sẽ phải trả lời cho Thiên Chúa về những của cải được sở hữu cách bất chính. Lúc đó, con người có hối hận chẳng thà đừng có cũng muộn rồi.

2.2/ Thiên Chúa nhớ mọi việc con người làm: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.” Con người phát xuất từ Thiên Chúa và sẽ trở về với Ngài để chịu phán xét; vì thế, cuộc đời mỗi người không phải là một đường thẳng, để rồi mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời sẽ hoàn toàn qua đi; nhưng con người sẽ phải quay về để chịu trách nhiệm với Thiên Chúa về những biến cố này.

            Lời hứa khó hiểu của Chúa Giêsu: “Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” Điều này nếu hiểu theo nghĩa đen thì không đúng, vì mọi người cùng thời với Chúa đều đã chết. Trình thuật của Marcô hợp lý hơn: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực” (Mk 9:1). Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ ra đi rao giảng và nhìn thấy dân chúng nô nức tin vào Đức Kitô cả hàng ngàn vạn người. Điều này chứng minh uy quyền của Thiên Chúa hoạt động ngay từ đời này, và Nước Chúa ngày càng trị đến.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Thiên Chúa muốn con người sống đòan kết và tương trợ lẫn nhau, chúng ta đừng bao giờ kiêu căng, hống hách, và đối xử tàn tệ với tha nhân.

            – Khi chúng ta càng cho đi bao nhiêu, chúng ta sẽ càng nhận lại bấy nhiêu. Thiên Chúa và tha nhân sẽ trả lại cho chúng ta vượt quá lòng mong đợi của chúng ta.

Skip to content