Thứ Sáu, tuần 34 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Sau tuan 34 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Sáu, Tuần XXXIV TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Rev 20:1-4, 11-15, 21:1-2; Lk 21:29-33. 

1/ Bài đọc I: 

1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4 Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.

11 Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.

12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.

13 Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.

14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.

15 Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.

 

2/ Phúc Âm:

                         

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.

30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.

31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

 


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tìm thánh ý Thiên Chúa qua những dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời.

             

            Giống như người Do-Thái, nhiều người chúng ta thích được chứng kiến những phép lạ xảy ra: Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ làm phép lạ, Đức Mẹ khóc, Trái tim Chúa chảy máu, sự linh thiêng chữa lành của cha Piô hay cha Trương Bửu Diệp. Nghe chỗ nào có những hiện tượng này, con người đua nhau tới để chứng kiến và để xin ơn.

            Nhưng các phép lạ xảy ra là để khơi dậy niềm tin nơi những người chứng kiến; những gì Thiên Chúa muốn con người hiểu khi chứng kiến các phép lạ. Ví dụ: Chúa Giêsu làm phép lạ là để cho con người nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trong Ngài, và để con người tin Ngài là Thiên Chúa. Nếu sau khi đã chứng kiến phép lạ mà con người vẫn còn nghi ngờ, hay không tin, hay chối từ luôn cả phép lạ, có ích gì đâu cho con người?

            Các Bài đọc hôm nay dạy con người biết nhìn những sự việc xảy ra trong trời đất, để tìm ra thánh ý Thiên Chúa ẩn giấu qua những sự việc này. Trong Bài đọc I, Thánh Gioan tường trình những thị kiến sẽ xảy ra trong Ngày Phán Xét. Mục đích của ngài là để các tín hữu xác tín Ngày Tận Thế chắc chắn sẽ xảy ra, và ngài mong các tín hữu hãy biết chuẩn bị cho Ngày này. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhắc nhở con người: Nếu khi nhìn cây vả đâm chồi, họ biết mùa Hè sắp tới; thì khi nhìn các sự việc xảy ra trong trời đất, họ cũng phải biết Ngày của Thiên Chúa đã gần đến.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Những sự việc sẽ xảy ra trong Ngày Phán Xét.

 

            1.1/ Quyền lực của Satan sẽ bị vô hiệu hóa bởi quyền lực của Thiên Chúa: Satan và đồng bọn đã bị tống cổ khỏi Thiên Đàng (Rev 12:9), và bây giờ bị thiên thần xích cổ và giam trong hỏa ngục: “Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại một ngàn năm. Người quăng nó vào Vực Thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.” Điều này chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa: Satan có quyền lực là do Thiên Chúa để cho họat động. Khi Thiên Chúa quyết định lấy lại, Satan không thể chống cự lại Thiên Chúa

 

            1.2/ Triều đại 1000 năm: Thiên thần xích cổ Satan trong 1000 năm để Đức Kitô và các vị tử đạo có thể cai trị thế giới trong 1000 năm: “Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô một ngàn năm.” 

            Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng triều đại 1000 năm này phải xảy ra trên trần gian này trước khi Ngày Phán Xét và triều đại muôn đời? Dựa trên Sách Khải Huyền và một số đọan văn của Tân Ước (Mt 19:28, I Cor 6:2ff, 15:24, II Tim 2:12), rất nhiều các Giáo Phụ và tín hữu ngay từ các thế kỷ đầu (Justin, Ireneaus, Tertullian) và kéo dài cho tới các giáo phái của thời đại chúng ta (Anabaptists, Adventists, Jehovah’s Witnesses) tin triều đại 1000 năm sẽ xảy ra trên thế gian này.

            Ngược lại, Giáo Hội Công Giáo theo truyền thống của Thánh Augustine (x/c Civitas Dei 20:7-9), không theo sự phiên dịch này. Thánh Augustine cắt nghĩa triều đại 1000 năm đã và đang xảy ra rồi. Ngài phân biệt hai cuộc sống lại:

            (1) Cuộc sống lại của những người đã chết: Cuộc sống lại này xảy ra ngay sau khi họ chết. Linh hồn các người chết trong ơn nghĩa với Chúa, đã được sống lại và hiển trị với Đức Kitô.

            (2) Cuộc sống lại lần thứ hai: Cuộc sống lại này xảy ra trước Ngày Phán Xét. Sau đó, các người lành sẽ được cuộc sống trường sinh bất tử, các kẻ dữ sẽ bị tiêu diệt muôn đời.

            Satan đã bị khống chế bởi Đức Kitô. Ngài ban quyền cho các Tông Đồ và những người kế vị các ngài có quyền cầm buộc hay tháo cởi, quyền này vượt trên quyền lực của Satan. Satan và đồng bọn sẽ thao túng mạnh mẽ trên con người trong thời gian trước Ngày Phán Xét.

 

            1.3/ Ngày Phán Xét: Trong Ngày này, những điều sau đây sẽ xảy ra:

            (1) Vũ trụ sẽ bị xóa sạch: Gioan được mặc khải: “Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.”

            (2) Tất cả mọi người sống lại và chịu phán xét: “Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.”

             (3) Tử Thần, Âm Phủ, và các kẻ dữ, sẽ bị tiêu diệt muôn đời: “Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ lửa.”

            (4) Cuộc sống trường sinh cho người lành: “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như Tân Nương trang điểm để đón Tân Lang.”  

2/ Phúc Âm: Khi thấy những điều đó xảy ra, thì anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

             2.1/ Phiên dịch các hiện tượng trong trời đất: Kinh nghiệm dạy con người biết phiên dịch các hiện tượng trong trời đất. Con người quan sát các hiện tượng trời đất: nếu cùng một kết quả xảy ra sau nhiều lần như thế, con người kết luận nó cũng sẽ xảy ra như vậy trong lần tới. Chúa Giêsu trưng dẫn một ví dụ mà người nghe đều đã có kinh nghiệm: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.”

             2.2/ Phiên dịch các hiện tượng của Ngày Phán Xét: Chúa Giêsu nói tiếp: “Cũng vậy, khi anh em thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” Ngày Phán Xét là một chân lý, chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chúa Giêsu xác tín với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Chúng ta cần tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua những sự kiện xảy ra trong cuộc đời: những hiện tượng thiên nhiên trong vũ trụ, những biến cố trong cuộc đời mỗi người, và những gì sẽ xảy ra trong Ngày Phán Xét.

            – Các sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời mà chúng ta đã nghe đi nghe lại trong Phụng Vụ Lời Chúa cuối năm là 3 sự sau: sự chết, sự sống lại, và sự phán xét.

            – Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Phán Xét, vì mọi người sẽ được lãnh nhận phần thưởng trường sinh hay bị tiêu hủy muôn đời là tùy thuộc vào những gì họ đã làm ở đời này.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content