Thứ Hai – Tuần 32 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Hai – Tuần 32 – TN1

Bài đọc: Wis 1:1-7; Lk 17:1-6.

1/ Bài đọc I: 1 Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
và thành tâm kiếm tìm Người.

2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.

3 Những lý luận quanh co
khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng
sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.

4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.

5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,
luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,
và ghê tởm những chuyện bất công.

6 Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.

7 Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,
bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.

2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!

2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.

3 Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha thứ cho nó.

4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận,” thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”

6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm cho thế giới tốt hơn.

Sống trong một thế giới có quá nhiều gương xấu: tranh giành, ghen ghét, hận thù, bạo lực, chiến tranh, con người thường dễ có thái độ an phận tránh né hay phê bình chỉ trích. Người xưa dạy: “Thà thắp sáng một ngọn nến hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.” Người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm thế giới tốt hơn bằng việc rao giảng sự thật của Tin Mừng và bằng việc chọn lựa các nhà lãnh đạo tốt lành biết sống theo sự thật.

Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra những gì mình có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trong bài đọc I, tác giả Sách Khôn Ngoan nêu lên trọng tâm của mọi vấn đề là phải bài trừ mọi gian dối để sống theo sự thật. Thần khí thánh của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con người học biết sự thật của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cần tránh làm cớ cho người khác vấp phạm; phải sửa dạy và sẵn sàng tha thứ cho tha nhân; nhưng trên hết tất cả phải có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa Đấng có thể làm mọi sự, Ngài có thể thay đổi lòng dạ của con người.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thần khí của Đức Chúa bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài.

1.1/ Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa: Các tác giả của những Sách Khôn Ngoan đều nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng: “Kính sợ Đức Chúa là nguồn gốc của mọi khôn ngoan.” Vì thế, bổn phận trên hết của những nhà giáo dục là phải dạy cho mọi người biết kính sợ Thiên Chúa. Khi chọn những nhà lãnh đạo hay người bạn trăm năm, tiêu chuẩn để chọn là hãy thử xem họ có biết kính sợ Thiên Chúa hay không. Nếu họ không biết kính sợ Thiên Chúa, họ dám làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ; nhưng nếu họ biết kính sợ Thiên Chúa, họ cũng sẽ yêu mến và không dám gây thiệt cho tha nhân, vì họ sợ phải đối diện với sự công bình của Thiên Chúa.

Để có thể sống mối liên hệ với Thiên Chúa, điều đầu tiên con người cần phải có là nhân đức khiêm nhường và tâm hồn yêu mến sự chân thật. Người kiêu ngạo sẽ không bao giờ tìm được Thiên Chúa vì Ngài yêu thích người khiêm nhường, và tránh xa kẻ kiêu căng, phách lối. Yêu thích sự chân thật là căn bản cho mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân; vì “những lý luận quanh co làm con người lìa xa Thiên Chúa.” Những người ưa thích sự gian ác sẽ không bao giờ biết được sự thật của Thiên Chúa, và “xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan sẽ chẳng ngự vào.”

1.2/ Thần khí thánh chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa: Quan niệm về Chúa Thánh Thần đã được nhắc đến nhiều lần trong Cựu Ước dưới những danh hiệu khác nhau. Tác giả Sách Khôn Ngoan gọi Ngài là “Thần Khí Thánh” và là “Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.”

Một trong những vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Thần là hướng dẫn con người nhận ra sự thật từ những sự gian trá: “Thần Khí Thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công.” Để có thể sống theo sự thật của Thiên Chúa, con người cần để cho Thánh Thần hướng dẫn. Điều này đòi con người cần biết khiêm nhường để nhận ra những thói hư tật xấu trong con người của mình, và xin Ngài ban sức mạnh để diệt trừ những thói hư tật xấu đó. Thần Khí Thánh của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn con người tới Thiên Chúa, chứ không làm cho con người được thỏa mãn tính xác thịt của họ như: danh vọng, uy quyền, các lợi lộc vật chất… Vì thế, dấu hiệu để biết một người có Thần Khí Thánh của Thiên Chúa hay không, là xem cách sống của họ vì lợi ích của Thiên Chúa hay vì lợi ích cho chính cá nhân họ.

Thần Khí Thánh của Thiên Chúa ở trong con người, nên Ngài biết tất cả những gì diễn biến trong tâm trí của con người. Vì lý do này, “Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.” Con người không thể giấu bất cứ điều gì khỏi Thiên Chúa, nên họ chỉ còn một cách là biết thẳng thắn sống theo sự thật. “Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.”
Sau cùng, Thánh Thần là nguyên do của hiệp nhất của tất cả những ai muốn sống theo sự thật, như lời của tác giả Sách Khôn Ngoan: “Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.” Hiệp nhất không đặt căn bản trên sự thật chỉ là hiệp nhất giả tạo, sớm muộn gì cũng tiến đến chỗ chia lìa.

2/ Phúc Âm: Đời sống đạo của người Kitô hữu

Trình thuật hôm nay đưa ra 3 điều liên quan đến đời sống của Kitô hữu, mỗi điều tóm gọn trong 2 câu:

2.1/ Cớ làm cho người ta vấp ngã: Tiếng Hy-Lạp dùng chữ cớ làm cho người ta vấp ngã, “skándalon.” Từ ngữ này có 3 ý nghĩa:

(1) cái bẫy: để bắt chuột, hay cái đinh trên đường để làm nổ bánh xe người khác;

(2) nguyên nhân cho tội: các sòng bài, tửu lầu, nhà chứa, websites xấu, nói hành, nói chơi giỡn; ngay cả Thập Giá của Chúa Giêsu cũng là nguyên nhân cho tội nơi những người không tin;

(3) người làm cho người khác sa ngã: khách đưa đường, người mặc quần áo khêu gợi, khinh thường trẻ nhỏ… Chúa Giêsu gọi Phêrô là Satan vì ông trở thành cớ cho Chúa phạm tội.

Không có lửa thì làm sao có khói! Không có cớ thì sẽ không có tội. Không thể không có cớ làm con người sa ngã trong thế giới; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người khác vấp ngã. Những người làm cớ cho các trẻ nhỏ phạm tội nặng hơn vì chúng chưa đủ trí khôn để suy nghĩ tốt xấu. Đối với hạng người này, cần buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển cho chết.

2.2/ Sửa lỗi và tha thứ: Trình thuật của Matthêu về 2 đề tài này rõ ràng hơn (x/c Mt 18:15, 21-22). Trong Luca, 2 đề tài được tóm gọn lại trong 2 câu: (1) Phải sửa lỗi trước và tha thứ nếu ăn năn: Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha thứ cho nó.” (2) Phải luôn luôn tha thứ: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận,” thì anh cũng phải tha cho nó.”

2.3/ Sức mạnh của đức tin: Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con,” vì không dễ để tránh làm cớ cho người khác phạm tội và không dễ để luôn tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,” nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Thái độ tin tưởng cần thiết để làm việc: nếu không có thái độ này, sẽ không thể hòan tất bất cứ điều gì. Thiên Chúa không truyền cho con người làm điều không thể: Nếu con người tin nơi Thiên Chúa, họ có thể làm những chuyện không ngờ; vì không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh những điều này: các phép lạ thực sự xảy ra.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải tin mình có thể xây dựng thế giới tốt đẹp hơn: (1) bằng việc rao giảng Tin Mừng hay bằng việc cắt cử những nhà lãnh đạo tốt lành; hay (2): tạo môi trường sống lành mạnh: dạy cho mọi người biết làm gương sáng, tránh gương mù, sửa dạy, và tha thứ cho nhau.

Save

Save

Save

Skip to content