Thứ Tư – Tuần 24 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Tu Tuan 24 TN.mp3{/audio}

Thứ Tư – Tuần 24 – TN1 – Năm lẻ.

Bài đọc: I Tim 3:14-16; Lk 7:31-35.

 

1/ Bài đọc I:14 Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh.15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.16 Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là:
Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,
được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính;
Người được các thiên thần chiêm ngưỡng,
và được loan truyền giữa muôn dân;
Người được cả hoàn cầu tin kính,
được siêu thăng cõi trời vinh hiển.

 

2/ Phúc Âm:31 “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.
33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám.34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như  ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải lấy sự thật để xét mình; chứ không lấy mình để xét sự thật. 

            Nhiều người cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ mà mọi sự phải quy về; vì thế, họ lấy tiêu chuẩn và cách thức suy nghĩ của họ để xét đoán Thiên Chúa và tha nhân. Hậu quả là họ không có bình an, vì họ sẽ chẳng bao giờ đạt được điều họ mong muốn. Để có bình an, con người cần học hỏi để tìm ra sự thật; rồi lấy sự thật mà xét mình, và nhất là, phải sống theo sự thật. Hậu quả của việc sống theo sự thật sẽ giải thoát con người khỏi sai lầm, và đạt được kết quả như lòng mong ước.

            Các Bài Đọc hôm nay nhắc nhở con người phải biết sống và hành động theo sự thật, chứ không lấy mình để xét đoán sự thật. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên môn đệ của Ngài là Timothy phải sống theo sự chỉ dẫn của Đức Kitô và Hội Thánh. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trách mắng thế hệ của các kinh-sư và biệt-phái, vì họ lấy mình làm tiêu chuẩn để xét đoán và bắt người khác phải noi theo: Ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì họ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Chúa Giêsu đến, cũng ăn cũng uống như  ai, thì họ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phải xoay cuộc đời mình chung quanh trọng tâm là Đức Kitô.

1.1/ Sống theo sự chỉ dẫn của Hội Thánh: Thánh Phaolô nhắn nhủ Timothy: “Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh. Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.”

            Phaolô nhiều lần dùng hình ảnh Đền Thờ của Thiên Chúa, và các tín hữu như một phần của Đền Thờ (I Cor 3:16-17; 6:19; 8:10; 9:13; II Cor 6:16; Eph 2:21; II Thess 2:4). Trong trình thuật hôm nay, Phaolô dùng 4 hình ảnh để khuyên các tín hữu phải cư xử thế nào trong Đền Thờ.

            (1) Nhà của Thiên Chúa (oikos): nơi mà mọi người sống chung, đoàn kết và yêu thương nhau; vì tất cả đều cùng có chung một chủ nhà là Thiên Chúa.

            (2) Cộng đoàn của Thiên Chúa hằng sống (ekklesia): Cộng đoàn là tập hợp những người đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa, để cùng chung sức lo cho một sứ vụ là rao truyền Tin Mừng.

            (3) Cột trụ của sự thật (stulos): Trong Đền Thờ, cột trụ là những gì nâng đỡ Đền Thờ. Trong Hội Thánh, sự thật nâng đỡ mọi hoạt động của Hội Thánh.

            (4) Nền tảng của chân lý (edaioma): Nhà có vững chắc phải được xây trên một nền tảng vững chắc. Thánh Phaolô gọi nền tảng của Đền Thờ là các tông-đồ và các tiên tri, với Đức Kitô là Tảng Đá Góc (Eph 2:20). Trong trình thuật hôm nay, nền tảng của Đền Thờ là sự thật.

            Nói cách khác, Phaolô khuyên các tín hữu phải xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng và cột trụ của sự thật, phải yêu thương mọi người, và phải góp phần vào công cuộc rao giảng Tin Mừng.

1.2/ Đức Kitô là trọng tâm: Thánh Phaolô xác tín: “Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là: Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm.” Phaolô đồng nhất sự thật và mầu nhiệm của Hội Thánh với Đức Kitô trong thân xác con người; qua mầu nhiệm này, Ngài đã mang lại ơn cứu độ cho con người.

            (1) Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính: Thánh Phaolô quả quyết không ai có thể tin vào Đức Kitô nếu không được Thánh Thần tác động (I Cor 12:3). Các tín hữu được thanh tẩy, thánh hóa, và công chính hóa là do bởi Đức Kitô và quyền năng của Thánh Thần (I Cor 6:11). Quan niệm này được diễn tả rõ ràng hơn trong Tin Mừng Gioan: Thánh Thần là Thần Sự Thật sẽ làm chứng những gì Đức Kitô nói là sự thật (Jn 15:26).

            (2) Người được các thiên thần chiêm ngưỡng: Các thiên thần là loài thiêng liêng nên chắc chắn hiểu Kế Hoạch Cứu Độ được thực hiện qua Đức Kitô. Chúa Giêsu hứa với Nathanael, ông sẽ được nhìn thấy thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người (Jn 1:51).
(3) Người và được loan truyền giữa muôn dân, được thế giới tin kính, và được siêu thăng cõi trời vinh hiển: Phaolô có nhiều kinh nghiệm rao truyền Tin Mừng và làm cho muôn dân nhận biết và tin vào Đức Kitô.

2/ Phúc Âm: Không gì có thể làm hài lòng con người.

 2.1/ Người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình: Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu nhiều lần phải đương đầu với tính ích kỷ của các kinh-sư và biệt-phái; vì họ chỉ biết nghĩ đến mình, và từ chối đón nhận những mặc khải, cũng như những dạy dỗ của Chúa. Trong trình thuật hôm nay, Ngài trách mắng họ: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”

            Thay vì phải chung vui với cái vui của người khác; người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình, và từ chối phải chung vui khi họ chẳng có gì để vui. Hay khi tham dự đám táng, họ từ chối chia sẻ nỗi buồn với người khác, vịn lý ho là họ không có gì để buồn. Chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống con người sẽ thế nào khi chung quanh toàn những người vô cảm như thế! Người môn đệ Đức Kitô không được có thái độ vô cảm này, họ phải chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với tha nhân trong cuộc sống.

2.2/ Lấy mình làm tiêu chuẩn để đoán xét người khác: Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho các môn đệ thấy tính ích kỷ của họ bằng một ví dụ cụ thể hơn:

            (1) Họ không hài lòng với Gioan Tẩy Giả: Trong khi biết bao người chạy đến với Gioan Tẩy Giả để được nghe giảng và được làm phép rửa bởi ông, thì họ kiếm lý do từ chối và nói: “Ông ta bị quỷ ám!” vì không ăn bánh và không uống rượu như họ.

            (2) Họ cũng chẳng hài lòng với Chúa Giêsu: Khi Chúa Giêsu đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”

            Nếu một người thắc mắc với họ: “Thế nào mới gọi là hoàn toàn?” Họ có lẽ cũng chẳng biết thế nào mới gọi là hoàn toàn, nhưng luôn muốn vạch lá tìm sâu để chê trách vì không muốn phục tùng ai cả. Chúa Giêsu cung cấp cho các môn đệ chìa khóa để biết cách nào nên theo: “Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.” Hậu quả sẽ chứng minh đâu là cách tốt nhất một người phải theo.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Chúng ta phải học hỏi và lấy sự thật từ nơi Thiên Chúa để xét mình, chứ không lấy suy nghĩ của chúng ta để xét sự thật.

            – Sự thật phải theo là những lời chỉ dẫn của Đức Kitô và của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta đừng bao giờ tin vào sự khôn ngoan của xác thịt con người.

Skip to content