Thứ Bảy – Tuần 10 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Bảy – Tuần 10 – TN2 – Năm Chẵn

Image result for elijah and elisha images

Bài đọc: 1 Kgs 19:19-21; Mt 5:33-37.

1/ Bài đọc I: 19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.

20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu? “

21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.

2/ Phúc Âm: 33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.

34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.

35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.

36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.

37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người môn đệ phải luôn trung thành với Thiên Chúa và tha nhân.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà con người bị khủng hoảng trầm trọng trong các mối liên hệ: con người không ngừng vi phạm những điều họ đã hứa với Thiên Chúa và với tha nhân. Nhìn vào những nhà lãnh đạo của các quốc gia, trước khi đắc cử, họ hứa hẹn với dân chúng rất nhiều; nhưng sau khi nhậm chức, chẳng thực hành được bao nhiêu. Trong lãnh vực kinh tế và tài chánh cũng thế, sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang xảy ra là vì quá nhiều chủ tịch các công ty đã gian lận tiền của chính phủ và của dân chúng để làm của riêng mình. Trong đời sống gia đình cũng chẳng khá hơn: bao nhiêu cặp vợ chồng ăn ở với nhau mà chẳng cần làm hôn thú hay lễ cưới; dẫu có thề hứa trước Thiên Chúa cũng chẳng giữ lời (hơn 50% đã chia tay). Trong đời sống linh mục và tu trì cũng thế, bao nhiêu người đã giũ áo ra đi và không trung thành với những gì mình đã thề hứa! Lời thề hứa hôm nay còn có giá trị hay không? Thiên Chúa còn có thể tin những gì con người thề hứa?

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc dạy con người phải trung thành giữ lời hứa mà không cần phải thề thốt. Trong Bài Đọc I, khi được ngôn sứ Elijah gọi, Elishah biết đó là tiếng gọi của Thiên Chúa, ông xin phép về thăm cha mẹ; sau đó ông sát tế cặp bò làm lễ hy sinh và đập nát cày làm củi thiêu của lễ. Hành động này chứng tỏ sự dứt khoát của ông theo ngôn sứ Elijah làm việc cho Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ không cần phải thề thốt; nhưng phải luôn biết tập luyện để nói, sống, và làm chứng cho sự thật. Một cách đơn giản: hễ “có” thì phải nói “có;” “không” thì phải nói “không.” Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Ngôn sứ phải bỏ mọi sự và trung thành theo Chúa.

1.1/ Theo lời Đức Chúa, Elijah chọn Elishah làm người thay thế mình.

Trình thuật hôm nay tường thuật ơn gọi của Elishah. Theo lời của Đức Chúa, ngôn sứ Elijah chọn Elishah và huấn luyện ông thành người tiếp tục công việc ngôn sứ. Mười hai cặp bò chứng tỏ Elishah thuộc gia đình rất giàu có; vì gia đình giầu chỉ có một hay hai con. Khi ngôn sứ Elijah ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elishah, ông Elishah hiểu ngay cử chỉ này. Nó tương đương với lễ nghi mặc áo và vào nhà tập của các dòng tu ngày nay. Lời yêu cầu của ông Elishah bình thường, vì ông Elishah phải từ giã cha mẹ. Câu trả lời của Elijah hơi khó hiểu; nhưng có lẽ muốn nói “Tôi không ngăn cản anh làm chuyện đó!”

1.2/ Thái độ dứt khoát của Elishah:

Hành động của Elishah là một hành động can đảm. Ông “bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà.” Việc làm này chứng tỏ ông sẵn sàng chấm dứt nghề nghiệp của mình để lên đường theo ngôn sứ Elijah trong sứ vụ mới. Tiệc đãi người nhà chứng tỏ ơn gọi ngôn sứ có tính công cộng: người nhà biết quyết định theo Chúa làm ngôn sứ của Elishah.

Chúng ta có thể học tấm gương anh hùng của Elishah. Một khi đã quyết định theo Chúa, chúng ta phải mạnh dạn khước từ tất cả: cha mẹ, sự nghiệp, tài sản… Nếu không dứt khoát, chúng ta sẽ bị cám dỗ để trở về hay thái độ “chân trong, chân ngoài” rất khó để trung thành theo Chúa đến cùng.

2/ Phúc Âm: “Có” thì phải nói “có,” “không” thì phải nói “không.”

2.1/ Đừng thề thốt chi cả: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả.”

Trước tiên, chúng ta cần nhớ đây là những lời dạy lý tưởng trong chương 5 của Tin Mừng Matthew để trở thành môn đệ của Chúa. Lề Luật chỉ là những điều kiện tối thiểu để ngăn cản con người đừng phạm tội; nhưng trở thành môn đệ của Đức Kitô đòi con người phải tiến xa hơn là việc đơn giản giữ các luật lệ. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ về việc phải luôn trung tín trong lời nói và việc làm. Để hiểu những lời này, chúng ta cần phân biệt ít nhất 2 lý do tại sao con người dùng tên Chúa để thề:

(1) Thề một cách không suy nghĩ: Có những người quen kêu tên Chúa, Đức Mẹ, và các thánh, cách vô cớ như “Giêsu Maria Giuse.” Họ kêu mà chẳng nghĩ gì đến các ngài cả. Đây là tội phạm đến điều răn thứ hai, vì Danh Chúa là danh cực trọng. Người Do-thái không dám gọi đích danh Thiên Chúa, mà chỉ dám lướt qua (Yahweh) hay gọi một chữ khác. Có những người quá quen lấy danh Chúa mà thề, mặc dù sự việc chẳng có gì quan trọng hay chẳng ai bắt phải thề thốt chi cả.

(2) Thề cách có tính toán: Có những người thề nhưng lại tránh dùng đích danh Chúa, vì họ biết Lề Luật buộc họ phải thi hành khi lấy danh Chúa thề; nên khi họ thề, họ chỉ trời, chỉ đất, chỉ Đền Thờ, chỉ lên đầu như Chúa Giêsu liệt kê hôm nay, để khỏi phải giữ lời thề. Người ngày nay cho nếu hai ngón tay trỏ và giữa ngoắc lên nhau trong khi thề, lời thề đó không có giá trị! Họ quên đi Chúa ở khắp mọi nơi và thấu hiểu mọi ý nghĩ trong lòng họ; chẳng thể nào họ có thể chỉ bất cứ gì để thề mà không phải giữ, vì mọi sự trong trời đất này đều thuộc về Thiên Chúa.

Người tín hữu có được thề trong các tòa án? Trước tiên, chúng ta cần hiểu nếu sống trong một thế giới hay cộng đồng tốt lành, người tín hữu không cần phải thề thốt chi cả. Như những người Essenes và Quakers, họ sống trong cộng đồng hay làng xóm gần gũi nhau, nên họ tin tưởng nhau mà không cần phải thề thốt. Nhưng vì người tín hữu sống chung với thế giới đầy những gian tà, nên họ phải theo những thủ tục của tòa án để bảo vệ quyền lợi của hai bên. Hơn nữa, lời thề trong tòa án nhân danh hiến pháp quốc gia chứ không nhân danh Thiên Chúa.

2.2/ “Có” thì phải nói “có,” “không” thì phải nói “không.”

Người môn đệ của Đức Kitô phải luôn luôn biết nói, sống và làm chứng cho sự thật. Nếu một người luôn trung tín trong mọi việc, những gì người ấy nói ra đủ cho người khác tin tưởng mà không cần phải thề thốt chi cả; nhưng nếu một người bất trung, bao nhiêu lời thề hứa của họ cũng chẳng có giá trị chi cả. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho các môn đệ: họ cần biết tập luyện để có nhân đức trung thành, hơn là những lời hứa hẹn suông ngoài miệng.

Một điều người tín hữu hay khinh thường là tật nói xấu hay nói hành làm mất danh thơm của người khác. Đây là một tội không nhỏ và là thói quen xấu phải chừa ngay. Chúng ta không bao giờ ước lượng được những thiệt hại chúng ta gây ra cho tha nhân, nhiều khi tiêu diệt cả cuộc đời của họ. Thường thường, những người hay nói hành hay thêm thắt nhiều điều cho thêm phần hấp dẫn mà không để ý đến những thiệt hại đổ trên tha nhân. Chúa Giêsu cảnh cáo: “Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ trước khi hứa hẹn với Thiên Chúa hay với tha nhân điều gì. Nếu đã hứa, phải trung thành theo đến cùng.

– Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải tập luyện làm sao để luôn biết nói, sống, và làm chứng cho sự thật. Nếu chúng ta luôn làm như thế, thề thốt là điều dư thừa.

Skip to content